Nedávejte místa ďáblu (Ef 4,25-27)

Nezarmucujte Ducha I.

Dnes máme před sebou první část textu, který mluví o některých detailech této obnovy, mluví o tom, jak se obnovujeme podle obrazu svého Stvořitele, mluví o svatosti i spravedlnosti. Všechno je to spojené s pravdou – pravda je základem, na kterém stojíme, pravda je prostředím, v němž se obnovujeme, a pravda je také cílem, k němuž směřuje.

Text kázání

Osnova kázání