NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA UDÁLO SE TAKTO (MT 1,18-25)

aaaMožná, že ve své mysli připouštíš, že pravým důvodem ke slavení Vánoc je narození skutečného Ježíše. Ale jeho narození tě nezachrání! To, co zachraňuje, je Ježíš, který zvolal přibitý na golgotském kříži: Je dokonáno! Tam dokonal dílo spásy. Jeho narození byl jen začátek. Celý svůj život podřídil plnění Boží vůle. Proto se stal dostatečnou zástupnou obětí za nás a Bůh jeho oběť přijal. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Na tom záleží. Ježíš zachraňuje svůj lid. Patříš k jeho lidu? Pamatuj: narození Krista bez jeho vzkříšení není nic.  Proto se jmenuje Immanuel – Bůh s námi. Ujisti se, že Bůh není tvůj nepřítel, ale že je s tebou. Immanuel, Bůh s námi. To je důležité, milý posluchači. Je Bůh s tebou nebo proti tobě? Je i tvůj zachránce k životu věčnému s Bohem?

Text kázání: 

Osnova kázání