Nalezená radost (Lk 18,9-14)

Podobenství o celníkovi a farizeovi

Kázání o těch, kteří si na sobě zakládali a mysleli si, že jsou spravedliví, ale ostatními pohrdali.

Osnova kázání