Muž je hlavou ženy (Ef 5,22-24)

Posvěcení skrze manželství

V našem dnešním textu je příkaz (v. 22), jeho vysvětlení (v. 23) i jeho aplikace (v. 24). Jednoduchý princip, který rozvíjí vzájemnou podřízenost (v. 21) a který vede k oslavě Pána Ježíše Krista v křesťanském životě.

Text kázání

Osnova kázání