Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1 K 2, 3;

AAASaul z Tarsu! Sebejistý, sám v sobě silný! Podle svých vlastních slov bezúhonný podle zákona! Potřeboval kapitulovat před Bohem! Potřeboval, aby Bůh jeho domnělou sílu a jistotu zlomil a obrátil v poznání vlastní ubohosti a slabosti před Bohem! Saul silný a podle sebe bezúhonný v zákoně Mojžíšově by nebyl Korinťanům nic platný. Jen by je sváděl ke stejnému pohledu na sebe samé, a tedy na jejich domnělou dostatečnost a sílu před Bohem. Nyní jde absolutně pokořený a vydaný Bohu na milost a nemilost. Nemůže ani jít sám! Sláva zjeveného Ježíše Krista oslepila jeho do té doby hříšný zrak. Je odkázán na Boží milost a na slitování stejných hříšníků, jako byl on sám. Ti ho musí vést za ruku jako malé dítě, jako bezmocného slepce! Kristova sláva a síla vysála ze Saula veškerou jeho domnělou sílu!

 

Milovaní! V kázání zazní, že se Saul mohl stát veleknězem. Tato informace je chybná, nepravdivá! Pavel byl z rodu Benjamin. Nebyl potomek Áróna. Oprava: Mohl se stát členem velerady, sanhedrinu. Omlouvám se za chybnou asociaci v mysli! P.Borovanský.

     

    Kázání text: 

    Osnova kázání