Kdo se vás dotkne, dotýká se zřítelnice mého oka! Ř 8, 31-32;

ddttMilovaní, mšice, kdyby si vyšlápla na Behemota, nebo samotného Livjatána, měla by větší šanci uspět ve svém boji než cokoli, kdokoli proti Kristu. Ani svět, ani ti nejmocnější lidé v něm! Ani sám ďábel se svými démony, ani smrt, dokonce ani ten nejsilnější hříšný sklon ve mně, ve vás! To není nic, je to méně než smítko, méně než včerejší den. Je to pryč! Síla těch věcí je pryč, již nesedí na trůnu našich životů! Všem těmto silám a mocnostem Bůh vzkazuje následující.

Text kázání: 

Osnova kázání