Kdo jsi člověče? Ř 9, 16-24;

aaaLidé činí Boha zodpovědného za zlo a utrpení ve světě. Ale je to snad On, kdo manipuluje, lže, krade, pomlouvá, vraždí? Rozpoutává války? On je ten, kdo ničí přírodu? Není ve všech těchto věcech vinen člověk a jeho chamtivost? Jeho touha po vlastním prospěchu i za cenu všeho jmenovaného zla? Láska neučiní bližnímu nic zlého. Proto jsou to lidé, kdo jsou zodpovědní za své přestoupení Božího zákona lásky. Když smilníš, cizoložíš pácháš zlo! Pácháš ho pro své potěšení. Když kradeš, pácháš zlo, pro svůj prospěch, a tak pořád dál a dál. Jak můžeš vinit z těchto věcí Boha? To všecko činíš proto, že jsi ve svém srdci a svědomí potlačil poznání Boží existence! Tak daleko jsi člověče šel, abys mohl vyhovovat svým zlým, hříšným sklonům! Bible tě usvědčuje!

Text kázání: 

 

 

Osnova kázání