KAM VEDE SPRAVEDLNOST Z VÍRY V KRISTA (FP 3,10-11)

altK čemu vede věčné ospravedlnění z víry nyní, v tomto životě? Má to nějaký dopad, když uvěříme Kristu? Nebo se vše odehrává jen v duchovní oblasti? Jsem-li spasen vírou v Krista, co bude dál? Být ospravedlněn skrze víru v Krista není konec, je to začátek nové cesty. Úžasný začátek! Jako když se narodí dítě. Nezůstane navždy miminkem, ale den ode dne bude růst, poznávat, učit se, radovat se. Žádný další den nebude stejný jako včerejšek. Už dnes umí a zná více než, umělo a znalo včera. Ještě včera se jen batolilo a dnes už zvládne první krůček. Stejně tak nové duchovní narození z víry v Krista Ježíše. Písmo nám skrze Pavla ukazuje, k čemu nového křesťana Duch vede. Máme zde 3 důsledky nové víry v obráceném srdci.

Text kázání:

Osnova kázání