Kam chceš dojít? (Lk 6,39-42)

Duchovní slepota, která je nevěrou, i duchovní zaslepenost, tedy pokrytectví, mají jeden společný lék a to i přes to, že první se týká lidí nevěřících a druhá může být problémem věřících. Jedinou cestou z této slepoty je pokání a víra v Ježíše Krista.

Osnova kázání