Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27;

ř8Podívejte se, co Pavel říká hned v první větě. Chci vám připomenout dobrou zprávu, kterou jsem vám již zvěstoval, kterou jste přijali, která je základem, na němž stojíte. Základ, to je to slovo. Na něm je stavěna celá stavba naší spásy a víry. A tak základem, centrem, cílem, silou, příčinou naší spásy, víry, a tedy i naděje je Kristovo vtělení, život, smrt na kříži a vzkříšení z mrtvých. A všimněte si také, že i zde je Pavlem vyjádřená jistota o naší spáse. Říká: „Vždyť jste neuvěřili nadarmo!“ A také když mřel náš Pán na kříži, je tam jeden velmi jasný a pevný bod pro nás. Víte? Ne? A teď už víte? Ještě někteří nevíte? Tak poslouchejte. Janovo evangelium.

Text kázání: