Jeho rány vás uzdravily (1Pt 2,25)

Moc Kristovy oběti

Dnes budeme mluvit o dalších důsledcích kříže, o tom, že kříž nás uzdravil od smrtelné nemoci a obrátil nás správným směrem. Přivedl a přivádí nás domů. Byli jsme jako děti, které utekly ve vzpouře z domova a nakazily se na ulici smrtelnou nemocí, ale byli jsme uzdraveni a jsme nyní obrácení na cestu zpět.

Text kázání

Osnova kázání