Jedině v Kristu, jedině vírou v Krista! Ř 10,5-11;

aaaPokoj vám a milost drazí přátelé, bratří a sestry! Dnes budeme mluvit o naprosté exklusivitě evangelia Pána Ježíše Krista. O výlučnosti samotného Božího Syna! Písmo praví, že není jiného jména pod nebem na zemi, ve kterém bylo dáno lidem spasení. Tato jedinečnost Krista a Jeho evangelia, to že jen On jediný je cesta, pravda a život, je právě zdrojem exklusivity. Ve světě jsme zvyklí, že to, co je jedinečné, je zároveň velmi vysoko ceněné! Svět si nechá náležitě zaplatit za to, co je vzácné, exklusivní, luxusní. Za to, co je velmi dobré, kvalitní zboží. Ale Bůh dává všem, kterým chce bez výhrad, bez výčitek a zadarmo! Ano slyšíte dobře. To nejdražší, nejcennější, co může na tomto světě člověk obdržet dává Bůh naprosto zadarmo! Znovu zopakuji, že se jedná o nejcennější, nejdražší dar, jaký může člověk dostat! Dar nesmírné, nezměřitelné, nespočitatelné hodnoty! Přesto, že je dáván zdarma. Je jako převzácný poklad ukrytý v poli, je jako perla všech perel.

Text kázání: