JE TVÁ VÍRA ŽIVÁ NEBO MRTVÁ? (SK 10,24-48)

aaaNikdo nepřichází u Boha ke spáse než skrze víru v Ježíše Krista. To, co bylo ve Starém zákoně zahaleno Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Davidovi a dalším starozákonním svatým, Izajáše nevyjímaje, totiž Bůh v lidském těle, Ježíš Kristus, to je nyní odhaleno. Oni byli spaseni na základě víry v Boha, který zachraňuje ty, co v něho doufají a žijí z víry v Boží milost. Nyní je dána plnost světla ke spasení v Ježíši. Bez víry v Ježíše není spása. Ale někdo řekne. No, já věřím, že Ježíš byl Boží Syn a že existoval. Proto budu spasen. Spokojil by se s takovou odpovědí apoštol Petr? Pokud ano, mohl skončit své kázání ve v. 36:

    Text kázání: 

    Osnova kázání