Evangelium konfrontuje všechny lidi! (Ř 1,18-32)

A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Filipským 2:12

Text kázání