Davidovo pokání a obnova (Ž 51)

Smiluj se nade mnou, Bože...

Velikost, sláva, nádhera a milost Boží ukázaná na příběhu krále Davida, Urijáše, Batšeby a Nátana - proroka...

Text kázání

Osnova kázání