Bůh nás potěšuje v každém soužení (2K 1,1-11)

Bůh je Bohem potěšení. On potěšuje ty své děti, které jsou v jakémkoliv soužení. Jeho potěšení přichází skrze bratry a sestry v Kristu. To je obrázek opravdové Kristovy církve.