Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

zzzNaše naděje není světská, ale biblická naděje. Je to naděje podle Písem svatých. Podle Božího slova, ve kterém je jasně vyřknutá a pevně určená, stanovená! Bůh nemůže lhát, ani nikdy nezmění své provždy platné slovo. Bratři a sestry, musíme si být naprosto jisti, že Pán Ježíš by nikdy neustoupil od díla, které by bylo nedokončené! Jestliže na konci oddílu z Jana, který jsem četl stojí, že Pán Ježíš svěsil hlavu na svou hruď a skonal. Potom si buďte naprosto jisti a vědomi toho, že dílo bylo skutečně se zdarem završeno! Vždyť proto a jen proto se Ježíš narodil a žil! Aby jako plnost a svaté naplnění zákona položil život za hříšníky! Tak vydal úplné, nejdokonalejší svědectví pravdě. Svědectví Bohu. 

Text kázání: 

Osnova kázání