Boží srdce pro ztracené III. (Lk 15,11-24)

Ztracený synBůh nás ve své velké lásce nechává jednat svévolně a vyhlíží náš návrat v pokání. Pravé pokání znamená poznání odpornosti hříchu, poznání pravdy o sobě a o Bohu, rozhodnutí a jednání.

Text kázání

Osnova kázání