Boží srdce pro ztracené I. (Lk 15,1-7)

ovceBoží láska je aktivní – Bůh sám hledá a nachází své ztracené ovce, Pán je bere do náručí a nese je domů. Boží láska začíná u Pána a naší reakcí na ni je pokání a odvrácení se od hříchů.

Text kázání

Osnova kázání