BOŽÍ DĚTI UPROSTŘED POKOLENÍ ZVRÁCENÉHO!Ř12,1-2

aSíla a dobrota Božích milosrdenství je v životě každého křesťana jako hřejivé slunce v čase, kdy je nám zima. Jako voda, která vytryskne ze zřídla uprostřed pouště. Boží dobrota je chlebem z nebes, když kolem nás zuří hladomor! Boží milosti jsou hradbou při obležení nepřítelem. Pavézou proti zbrani nepřítele. A hojivým balzámem, když přeci jen zbraň protivníka pronikne obranou a tne nás do živého! Podle Písma jsme v našem Pánu Ježíši Kristu obdarování milostí za milostí J 1,16. Písmo také o Boží milosti a dobrotě říká: Boží anděl se položí jako vojenské ležení kolem každého Božího dítěte! Ve starověku, v době, kdy král táhl v podstatě vždy se svým vojskem do pole, bývalo dobrým zvykem a dobrou strategií, že v době táboření vojska stál stan krále vždy uprostřed. Obklopen svým vojskem, kdy od kraje tábora směrem ke královu stanu se vojsko rozložilo takto: Na vnějších okrajích obyčejné vojsko a na vnitřním prostoru kolem krále jeho nejvěrnější, kdy v největší blízkosti krále byla jeho osobní stráž. Nejvěrnější z věrných! A takto  neproniknutelně se milovaní kolem vás, kolem každého z vás položil Hospodinův anděl! Chrání vás „jako“ krále! Tak jste Bohu milí a drazí pro krev Kristovu! On je ten pravý Král, ale vy jste Bohu milí a drazí pro Jeho krev tak, že jste milovaní stejnou láskou, jakou Bůh Otec miluje svého Syna Ježíše! Tak milovaní jste! Tak vzácní jste v Božích očích! Zachariáš říká, že kdo se vás dotýká, dotýká se prstem zřítelnice Božího oka! Doslovně řečeno, kdo se vás ve zlém dotýká, píchá Boha drápem do oka! 

Text kázání:

Osnova kázání