BĚŽ PRO NEBESKOU CENU! (FP 3,12-16)

krJak ohromná úleva to byla pro Pavla, když mu Bůh dal poznat svou milost ve spasení, když poznal Krista. Setkání s živým vzkříšeným Kristem se stalo středobodem Pavlova života. Vše se změnilo, vše se obrátilo doslova vzhůru nohama. To setkání vedlo k Saulově kapitulaci na vlastní spravedlnost před Bohem. Zjistil, že nemá, co by Bohu dal, aby si získal jeho přízeň a věčný život. Ale Boží milost mu dala víru v Krista, jež zemřel pro Pavlova přestoupení, a byl vzkříšen pro jeho ospravedlnění. Konečně mohl Pavel nechat daleko za sebou toho farizeje Saula, o jehož úsilí zalíbit se Bohu jsme četli ta ohromující slova ve Fp 3:4-6. Jakou pílí, úsilím a horlivostí naplnil farizeus Saul svou mysl a svůj život ve snaze žít pro Boha.

Text kázání: 

     

    Osnova kázání