Abyste věřili, že Ježíš je Kristus (J 20,30-31)

... abyste měli život v Jeho jménu

Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.