Co je to křest ve vodě?

Verze pro tiskVytvořit PDF

Křest je nařízení Nového zákona ustanovené Ježíšem Kristem. Je vnějším znamením toho, že pokřtěný člověk je ve společenství s Kristem, s Jeho smrtí, je ztotožněn s Jeho pohřbem a vzkříšením, je oblečen do Krista, jsou mu odpuštěny hříchy, vzdal se sám sebe a vydal se Bohu skrze Ježíše Krista, aby žil a chodil v novotě života. Křest znázorňuje očišťující a odpouštějící moc krve Kristovy a obživující moc Krista vzkříšeného.

Křest je určen věřícím. Navenek ukazuje to, co se stalo již uvnitř. Ve vodním křtu člověk vyznává, že činil pokání a že věří v Pána Ježíše Krista. Z toho vyplývá, že křest je určen věřícím, a to bez ohledu na jejich věk. Nemluvíme proto o křtu dospělých, ale o křtu věřících, protože uvěřit v Krista a být tak zachráněn může být i člověk ve velmi nízkém věku (dítě).

Od nejútlejšího věku mají být děti učeny Božím pravdám – a je to moc Božího slova, která je přivádí ke Kristu a ke spasení (2 Tm 3,15). To neplatí o novorozencích, kteří nemohou vyznat svoji víru, a proto také nemají být křtěni. Kromě toho, Písmo nám nedává žádný příklad křtu novorozenců.

V Bibli čteme o tom, že byly pokřtěné celé rodiny (např. Sk 16,15.33), nicméně nikde není zmiňován věk jednotlivých členů, zato je pokaždé zmíněno zvěstování evangelia (Sk 16,14.32). Lze tedy předpokládat, že kázání evangelia naslouchali ti, kdo byli schopni rozumět (Neh 8,2-3) a ti, kdo uvěřili, dali se pokřtít (Sk 2,41).

Biblickému způsobu křtu vodou nejlépe odpovídá ponoření člověka do vody. Je to ilustrací toho, že křesťan byl pohřben spolu s Kristem (ponoření) a spolu s Ním také vzkříšen slavnou mocí Boha Otce (vynoření) – viz Ř 6,4.

Text kázání na téma křest.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer