Izákovo pole

Svatební zamyšlení

svatba

Dobrý den a pokoj vám, milá nevěsto, milý ženichu, vážení svatebčané. Důvod, proč jsme se dnes sešli je naprosto jasný – je to manželství Veroniky a Jakuba. Možná si kladete otázku, k čemu něco takového jako je manželství, vůbec je? Copak se nedá žít bez manželství? Nemohou dva lidé žít jen tak spolu – prostě proto, že se mají rádi? Copak k tomu potřebují nějaký papír? Rozumím takovým otázkám, protože doba, ve které žijeme, přesně k takovým otázkám vede.

Bartolomějská noc

Georgio Vasari

24. srpen je smutnou připomínkou v dějinách protestantismu. V noci na 24. srpna roku 1572 došlo tragickému masakru protestantů ve Francii a tento den vstoupil do dějin jako Bartolomějská noc. Došlo k vyvraždění tisíců reformovaných křesťanů, hugenotů – moderní historici udávají rozmezí pěti až třiceti tisíc lidí.

Dopis Biblickému sboru křesťanů Kladno k ustanovení starších

ovce2.jpg

Milovaní svatí, bratři a sestry, milá církvi Biblický sbore křesťanů v Kladně.

Náš Bůh s vámi učinil veliké věci a my se radujeme spolu s vámi. I když nejsme fyzicky přítomni, v Duchu svatém a na svých modlitbách jsme s vámi.

Malý bůh velkého Člověka

img_3495.jpg

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: „Čím zlehčujeme tvé jméno?“ (Malachiáš 1,6)

Úkolem Izraelců bylo přinášet světu svědectví o velikosti Boha, žít svatým životem a dosvědčovat Boží svatost, uctívat Boha při bohoslužbě, která bude probíhat v bázni, čistá, neposkvrněná, uctivá, obětavá a upřímná

Meč, hlad, dravá zvěř a mor

egypt_24_.jpg
  • Toto praví Panovník Hospodin: „I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek!“ (Ez 14,21)

Mnozí z těch, kdo nás předešli na cestě víry, nebyli zmateni chaosem tohoto světa (jako jsou zmateni křesťané v současnosti), ale rozuměli Božímu dílu ve světě. Viděli Boha jako spravedlivého vládce, který řídí tento svět podle své dokonalé moudrosti a skrze svou přetékající dobrotu.

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Ž 90,12)

farni-hrbitov.jpg

Modlitba Mojžíše, muže Božího, jak je devadesátý žalm nadepsán, je vynikajícím nástrojem pro vstup do každého nového roku. Je to výborná a vhodná modlitba pro každého Božího muže (i ženu). Srdcem této modlitby je verš dvanáctý – prosba směřovaná k tomu, jak získat moudrost srdce.

Rozsuzování proroctví

cesta

Před nedávnem (21. 10. 2014) jsem dostal email s údajným proroctvím a s prosbou o jeho rozsuzování. Ačkoliv tento email nebyl adresován přímo mě, ale byl mi přeposlán, vzhledem k množství adresátů z celé republiky (kteří byli uvedeni v kopii originálního emailu), jsem nepovažoval za nevhodné přispět svým dílem k rozsuzování tohoto „proroctví“.  

Co je nezávislý místní sbor?

bible-reading.jpg

 

Písmo nám ukazuje, že novozákonní církve (sbory) byly nezávislými místními církvemi. Co to znamená konkrétně? Kniha Skutků nám nabízí celou řadu dobrých příkladů. Jestli chceme dobře porozumět, co je to místní nezávislý sbor, studujme sbory v Tesalonice (Sk 17,1-15), v Korintě (Sk 18,1-18), v Efezu (Sk 18,19-20,1.18-38). Podívejme se na několik věcí:

Evangelizační metody současného modlářského křesťanství

carry5.jpg

A. W. Tozer

Každá námitka proti evangelizačním metodám současného modlářského křesťanství se setkává s triumfálním zvoláním: „Ale my získáváme ztracené!“

A pro co je získáváte?

Nejrozšířenější hra na světě

arena_munich.jpg

(Podle A. W. Tozera)

Většina z těch, kdo navštěvují církve, hraje – podobně jako se hrají jiné hry – hru na náboženství.

Náboženství je totiž nejrozšířenější hrou na světě!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer