Re: Bratrská výzva - otevřený dopis

Zde je včerejší odpověď Milana Michalka na otevřený dopis, který jsem mu zaslal v pátek 25. 5. 2012. Pod ním je moje odpověď, kterou jsem mu dnes odeslal.


Dobrý den bratře Kernal,

děkuji za sdělení Vašeho názoru na prezentaci v pořadu Den D. Váš pohled a výzva mě vede k pokoře a sebezpytování, protože si osobně velmi silně uvědomuji, že pokora a pokání jsou cestou k růstu a nápravě. Také k tomu dodávám, že jsem si vědom chyb, které v prezentaci byly a určitě by se našli lidé, kteří by v „Dračím doupěti“ (což je anglický název) odvedli mnohem lepší „výkon“.

Dále však musím napsat, že reakce na prezentaci nebyly zdaleka pouze negativní a dovoluji si vám níže uvést některé reakce, které kontrastují s reakcí Vaší:

- Včera jsem ze záznamu sledoval Vaše vystoupení v pořadu DEN D. S tvorbou značky a textilní reklamou mám bohaté zkušenosti, od 1.6.2012 rozjíždím podobný projekt, ovšem zaměřen na jinou cílovou skupinu. Váš nápad je velmi dobrý, ale potřeboval by malinko učesat. Jestliže budete mít zájem, tak Vám mohu poskytnout můj pohled na to, jak by Vaše značka měla vypadat.

- Úžasný nápad, konečně je něco takového i v Čechách. Doufám, že tam někdy bude více jak 5 položek. Už se na to moc těším. Bůh vám žehnej.

- Je to užasnÉ, už dlouho jsem něco takového hledala KONEČNĚ !!!!!

- nápis je luxusní i graficky... …chlapy držím vám palce a skusím vás propagovat dál mezi lidi

- Ahojte, viděl jsem vaší „prezentaci“ v pořadu den D.

- Máte dobrý plán

- Investoři měli v hodnocení pravdu, jste super vůdci mládeže v prostředí víry a evangelizace, ale byznys je posazen ještě trochu jinde

- Jste-li přesvědčeni o správnosti, modlete se, najměte si do týmu „hotového obchodníka“…

K tomu bych ještě dodal tento příklad:

Jeden nevěřící muž, který viděl v televizi prezentaci, neváhal cestovat přes 100 km, aby mi nabídnul bezplatnou pomoc s projektem a požádal mě, abych se za něho na místě modlil (což jsem s velkou radostí udělal).

Věřím, že tyto příklady reakcí lidí dokreslí celkový obraz ohledně vlivu projektu JesusMyLifeStyle.

Ještě jednou děkuji za vyjádření Vašeho názoru.

Milan Michalko

P.S. nepochopil jsem přesně, co máte na mysli poznámkou, že Váš dopis je „otevřeným dopisem“. Mohl byste mi prosím popsat, co přesně tím myslíte? Děkuji…

 


Dobrý den, bratře Michalko.

Děkuji Vám za Vaši odpověď. Jsem moc rád, že vyjadřujete svou touhu přemýšlet o slovech druhých lidí.

Na druhé straně musím říci, že je mi smutno z toho, co píšete, protože se zdá, že to jsou především názory druhých lidí, co určuje Vaše jednání a Vaše hodnoty a nikoliv Slovo Boží. To opravdu chcete názorem jednoho nevěřícího člověka, který za Vámi přijel, potvrdit správnost svého jednání? Vždyť dalších pět před televizními kamerami Váš záměr odmítlo!

V době proroka Elijáše stál celý "věřící" Izrael za falešnými proroky, případně "poskakovali na obě strany" (1 Kr 18,21). A přestože si Bůh zachoval sedm tisíc věrný, ozval se pouze jeden jediný hlas - hlas Elijášův, skrze něhož promlouval Bůh. Tato slova píšu nikoliv proto, že bych se považoval za Elijáše nebo někoho podobného - mojí ambicí je, abych byl shledán věrným! Tato slova píšu proto, abych Vám ukázal, že když se něco někomu líbí, tak to přece ještě neznamená, že to je správné nebo že to je v pořádku. A to ani tehdy pokud se to líbí skutečně většině (jako to bylo v době Elijáše).

A to stále ještě nemluvíme o podstatě toho, o čem jsem Vám psal - že jste uvedl jméno našeho drahého Spasitele v porouhání. Postavil jste se proti Božímu slovu, které nám zapovídá brát Boží jméno nadarmo (Ex 20,7). Copak to nevíte? Nebo to nechcete vidět? Vždyť jste jméno našeho Pána zesměšnil - možná ne v očích všech, jak píšete - někteří tím možná opravdu byli potěšeni.

Jsem přesvědčen, že v naší společnosti je Kristovo jméno znevažováno víc než dost a není třeba, aby se k tomu, co dělá nevěřící svět připojovali ještě lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťané.

Je moc dobře, že si silně uvědomujete, že pokora a pokání jsou cestou k nápravě. Nepleťte si však, prosím, sebezpytování s pokáním. Král Saul také zpytoval sám sebe, ale vedlo ho to pouze k tomu, že si chtěl i nadále zachovat tvář před lidmi. Zavrhl Hospodinovo Slovo a proto ho Bůh zavrhl (1 S 15,26). Vyjádřil sice svou lítost, ale byla to lítost nad tím, že byl chycen při činu, že byl nepřipravený, ale nikoliv lítost nad tím, že urazil svatého Boha (všimněte si toho rozdílu u jiného krále - Davida, který slyšel velmi podobná slova - 2 S 12,9 - a reagoval úplně jinak - 2 S 12,13).

Modlím se za to, aby Vás Pán vedl k opravdovému pokání a k tomu, abyste se vrátil k Božímu slovu, aby především ono určovalo Váš život. Chci věřit, že to tak je, ale z toho, co jsem měl možnost zahlédnout a z toho, co píšete, to opravdu vidět není.

Ohledně otevřenosti naší korespondence - označil jsem dopis za otevřený, tedy veřejný, což znamená, že ho nepovažuji pouze za naši soukromou korespondenci, ale za veřejnou korespondenci. Umístil jsem dopis na svůj blog (Izákovo pole - kde je také odkaz na pořad Den D), aby byl veřejně dostupný. Považuji za správné a čestné, dát tam také Vaši odpověď, včetně tohoto mého komentáře.

S pozdravem a přáním Boží milosti

Jaroslav Kernal