Jak se modlit za církve a jejich pastýře

Devět věcí k modlitbám za církve a jejich pastýře, které byly zveřejněny službou 9Marks ve zprávě za rok 2013:

1. Výkladové kázání: Modlit se za to, aby se více pastýřů oddalo kázání celé rady Boží a z hlavní myšlenky textu Písma činili hlavní myšlenku svých kázání.

2. Biblická teologie: Modlit se za to, aby více pastýřů kázalo o velikém Bohu z velkého příběhu Bible, aby tak jejich sbory byly chráněny před falešným učením.

3. Evangelium: Modlit se za to, aby pastýři využili každou příležitost, která se jim naskytne, k vyhlašování evangelia a aby jejich sbory nežádali nic více, než dobrou zprávu o spasení skrze Ježíše Krista.

4. Obrácení: Modlit se za to, aby více církví správě chápalo učení o obrácení a aby forma jejich služby vedla k získávání znovuzrozených a nikoliv nominálních věřících.

5. Evangelizace: Modlit se za to, aby církve odvážně a věrně zvěstovaly dobrou zprávu o Ježíši.

6. Členství v církvi: Modlit se za to, aby církve braly vážně povolání k členství v církvi a povzbuzovaly celé tělo Kristovo ke svatosti a k aktivní účasti ve společenství.

7. Církevní kázeň: Modlit se za to, aby církve rostly v čistotě a ve svatosti tím, že se budou snažit varovat, kárat a napomínat ztracené ovce.

8. Učednictví a růst: Modlit se za to, aby křesťané rostli ve svém poznání Božího slova a ve svém závazku k vzájemnému učednictví.

9. Biblické vedení: Modlit se za to, aby Bůh dal povstat mnoha věrným pastýřům, kteří budou střežit své stádo, pást ho a povzbuzovat.

 

Více o konceptu devíti charakteristik zdravé církve naleznete zde: http://www.cirkevusti.cz/blog/devet-charakteristik-zdrave-cirkve