Janovo evangelium

Název Typ Kazatel Rok
... i vás budou pronásledovat! - J 15,18-25 Audio Petr Papež 2010
Ježíš prokazuje svoji moc - J 6,1-21 Audio Jaroslav Kernal 2006
Co je to věčný život? - J 17,3 Audio John Smith 2008
Ježíš se modlí za své učedníky - J 17,6-19 Audio Jaroslav Kernal 2006
Jednota křesťanů není volba - J 17,20-26 Audio Jaroslav Kernal 2006
Dva zrádci a Pán - J 18,1-27 Audio Jaroslav Kernal 2006
Život apoštola Jana - J 18,15-16 Audio Jan Suchý 2006
Trpěl pod Pontským Pilátem - J 18,28-19,16 Audio Petr Papež 2006
Ukřižování Pána - J 19,17-42 Audio Jaroslav Kernal 2006
Proměněná nevěra - J 20,1-31 Audio Jaroslav Kernal 2006
Poslední snídaně Páně - J 21,1-25 Audio Jaroslav Kernal 2006
Velekněžská modlitba - J 17,1-5 Audio Petr Papež 2006
Otec vás miluje - J 16,25-33 Audio Jaroslav Kernal 2006
Za okamžik mě zase spatříte - J 16,16-24 Audio Jaroslav Kernal 2006
On Mě oslaví! - J 16,4-15 Audio Jaroslav Kernal 2006
Vy o Mně vydávejte svědectví - J 15,26-16,4 Audio Petr Papež 2006
Nenávist světa - J 15,18-25 Audio Jaroslav Kernal 2006
Toto vám přikazuji! - J 15,12-17 Audio Jaroslav Kernal 2006
Já jsem pravý vinný kmen - J 15,1-11 Audio Jaroslav Kernal 2006
Vaše srdce ať se nechvěje - J 14,22-31 Audio Petr Papež 2006
Ve jménu mém! - J 14,12-21 Audio Petr Papež 2006
Útěcha od Ježíše - J 14,1-11 Audio Petr Papež 2006
Nové přikázání - J 13,31-38 Audio Jaroslav Kernal 2006
Zrada! - J 13,21-30 Audio Jaroslav Kernal 2006
Komu umyješ nohy? - J 13,1-21 Audio Jaroslav Kernal 2006
Křestní shromáždění (open air) - J 12,44-50 Audio Jaroslav Kernal 2006
Odpověď Řekům - J 12,20-50 Audio Petr Papež 2006
Pomazání v Betánii - J 12,1-19 Audio Jaroslav Kernal 2006
Vzkříšení Lazara - J 11,1-57 Audio Jaroslav Kernal 2006
Písmo musí platit! - J 10,22-42 Audio Jan Suchý 2006

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer