Nový zákon

Název Typ Kazatel Rok
Požehnané otroctví - Tt 1,1 Audio Jaroslav Kernal 2011
Nestyď se tedy vydávat svědectví - 2 Tm 1,3-8 Audio Jan Suchý 2011
Zvěstujeme evangelium Boží III. - Ř 1,17 Audio Jaroslav Kernal 2011
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého - Jk 5,13-18 Audio Pavel Borovanský 2011
Co je to láska? - J 13,34-35 Audio Pavel Steiger 2011
Pamatujte na Lotovu ženu! - Lk 17,20-37 Audio Jaroslav Kernal 2010
Vlídně poučovat odpůrce - 2 Tm 2,22-26 Audio Jan Suchý 2011
Otrok otrokům! - 2 Pt 1,1 Audio Pavel Borovanský 2011
Získej Boží moudrost! - Jk 1,5-8 Audio Jaroslav Kernal 2008
Požehnaná naděje - Tt 1,2-3 Audio Jaroslav Kernal 2011
Prolínání dvou světů - 2 Tm 3,1-17 Audio Jan Suchý 2011
Nejsme bezprizorní na cestě do slávy - 2 Pt 1,2-4 Audio Pavel Borovanský 2011
Proto také vynaložte všechnu snahu ... - 2 Pt 1,5-11 Audio Pavel Borovanský 2012
Vlastnímu synu ve společné víře - Tt 1,4 Audio Jaroslav Kernal 2012
Lék na korupci a nespravedlnost v naší zemi - 2 Tm 3,10-17 Audio Jan Suchý 2012
K čemu je nám Bible? - 2 Tm 3,15-17 Audio Jan Suchý 2012
Považuji za správné vás probouzet napomínáním! - 2 Pt 1,12-15 Audio Pavel Borovanský 2012
Boží moc ve vzkříšení Krista - Ef 1,20-23 Audio Jaroslav Kernal 2012
Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi – 2 Pt 1,16-21 Audio Pavel Borovanský 2012
Život ve světle přicházejícího Božího soudu - 2 Tm 4,1-5 Audio Jan Suchý 2012
Zázračný rybolov - Lk 5,1-11 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Odmítnuté pozvání - Lk 14,15-35 Kázání Jaroslav Kernal 2006
Kázání v Nazaretě - Lk 4,16-30 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Nabitý den v Kafarnaum - Lk 4,31-44 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Prostá víra - Lk 5,12-16 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Odpuštění hříchů chromému - Lk 5,17-26 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Pozor na falešné učitele! - Tt 1,10-16 Kázání Jaroslav Kernal 2007
Anděl oznamuje narození Jana - Lk 1,5-25 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Získej Boží moudrost - Jk 1,5-8 Kázání Jaroslav Kernal 2008
Zakusit království Boží - Lk 9,10-17 Kázání Jaroslav Kernal 2009

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer