VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT! J 11,20-27

aaaMarta má břemeno, bolest. Zármutek. Její bratr zemřel. Největším břemenem je náš hřích, jehož mzdou je smrt! Její víra možná ještě všemu přesně nerozumí, ještě vše přesně nechápe, ale jde, snad intuitivně tím jediným správným směrem. Slyší, že se blíží Pán Ježíš a jde Mu rychle vstříc. To je kladná, příznivá, dobrá odpověď na Ježíšovo volání z Mt 11 kapitoly. Kam jinam bychom chtěli jít, komu jinému bychom chtěli jít v ústrety. Vždyť komu jinému bylo všechno dáno od Otce? Kdo jiný nám může dát poznání Otce v Duchu svatém a v pravdě? Co říká o takovém poznání Písmo? Říká, že jedině poznání v Duchu svatém a v pravdě je pravé uctívání, které si Bůh žádá! Když samařská žena vyslýchá Pána Ježíše Krista ve věci pravého uctívání Boha, zda v Jeruzalémě, či na samařské hoře. Uslyší tuto odpověď.

    text kázání:

    Osnova kázání