Vždyť jste poznali, že Pán je dobrý (1Pt 2,1-10)

Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva!

Dnes budeme mluvit o Božím městě, o životě uprostřed svatého města, o životě církve - velkolepé dílo zbudované přesně podle Božích pokynů. Slávu toho místo určuje Boží přítomnost - místo, kde se Bůh setkává se svým vykoupeným lidem.

Osnova kázání