Vítězství nad strachem! Žalm 34

aaaŽivot na této zemi je častokrát doprovázen strachem. Strach má mnoho racionálních příčin. Existenční starosti, nemoc, utrpení, stáří přinášející často úplnou bezmocnost, strach o blízké, strach o život. Někdy může strach mít hluboké kořeny, které ani nerozpoznáváme a  tak se nám může zdát iracionální a my ani nevíme, proč se bojíme. Možná je takový strach nejhorší ze všech. Žalm 34 nám ale ukazuje cestu k vítězství nad strachem. Podmínkou takové vítězství je ale důvěra, víra v Boha Písma! K němu vede jen jediná cesta. Pokání a víra v oběť Božího Syna Ježíše Krista. V jeho smrt a vzkříšení! Člověk, v jehož srdci se toto pokání a víra nachází vítězí nad strachem. Žalm 34 nás proto vybízí k chvále, k následování Krista, k cestě dobrého života. Kdo odmítá, zůstává pod Božím svatým hněvem! 

Osnova kázání