Trojiční jednota Božího lidu (Ef 4,4-6)

Trojjediný Bůh působí jednotu svého lidu

Máme před sebou slavný a veliký text, který zrcadlí Boží velikost a nádheru. Zdůrazňuje jednotu jako žádný jiný text v Písmu. Ukazuje nám, že tato jednota je dílem Boží trojice v životech křesťanů. Je to jednota, která je způsobena Bohem a je působena jenom v Božím lidu.

Text kázání

Osnova kázání