Tavičův oheň (Mal 2:17-3:5)

Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici
shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.
Matouš 3:12

Kdo by nechtěl být podoben Ježíši? Jen, kdo mu nepatří, jen ten, kdo nepoznal v hloubi srdce odpuštění hříchů, jen ten, v kom nevykvetla vděčnost, za Kristovu oběť na kříži, která dokonale usmířila Boží hněv vůči mně, hříšníkovi! Ale tam kde se děje dílo Ducha svatého, stojí za to projít výhní zkoušek, bratři a sestry, protože pak budeme čistí, jako On je čistý. Pak budeme, až přijde podruhé, nakonec dokonale proměněni nejen v duchu, ale i v těle do svatosti, ke které jsme byli stvořeni.

Text kázání

Osnova kázání