Svůj pokoj vám dávám (1J 3,18-24)

Svobodný přístup k Bohu

Jaká je úloha našeho svědomí? Proč nám ho Bůh dal? Když nás naše svědomí neobviňuje, máme pokoj s Bohem a víme, že v nás zůstává Boží láska. Bůh nám dal svého Ducha, skrze kterého je Boží láska vylita do našich srdcí.

Osnova kázání