Společně budováni (Ef 2,22)

Příbytek Boží v Duchu

Dnes si vysvětlíme, co nám chce Bůh říct přímo ve verši 22. Uvidíme velikou slávu, která je v Boží církvi, a všimneme si toho, jak tento verš oslavuje trojjediného Boha – Otce, Syna a Ducha svatého. Tento verš je mohutnou tečkou na konci druhé kapitoly.

Text kázání

Osnova kázání