Pustina Lk 5, 15-16

pustinaV páté kapitole Lukášova evangelia se opakuje několikrát stejný obraz. Ukazuje veliké množství lidu. Celé zástupy hrnoucí se k Pánu Ježíši. Vidíte to v Lk 5, 1; 5, 15; 5, 19 i v 5, 29 na veliké hostině u celníka Léviho. Celé zástupy přicházeli k Němu, následovali Ho. Doslova Ho pronásledovali všude kam se hnul! Lidé až doposud chodící v temnotě spatřili veliké, nádherné a život dávající světlo. Lidé chřadnoucí a hynoucí žízní na poušti světa se doslechli o pramenu života a vydali se k Němu, aby se z Něj sami napili! Přestože Pán Ježíš přikazuje očištěnému, aby o něm nikomu nic neříkal, ale obětoval kněžím na svědectví, nemohl zůstat skrytý Pán slunce, měsíce i hvězd, Jehož světlo je světlem života všeho stvoření. Nemohl zůstat bez povšimnutí pramen živé vody na poušti, uprostřed zástupů žíznivých! 

Text kázání: 

Osnova kázání