POKRYTECTVÍ UMLČENO PRAVDOU (MK 12, 13-17)

Pravda je lék, na všechny neduhy světa. Pán Ježíš říká: "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými!" On sám tvrdí, že je ta"cesta, pravda i život." Nikde jinde, než v Božím slově nenajdeme tuto pravdu. Moudrost, kterou dává. A svobodu, kterou přináší!

Osnova kázání