Poklekni před Pánem (Ef 3,14)

Pokořte se před Pánem a On vás povýší

První verš této modlitby nás do ní uvádí a je popisem toho, jak bychom měli k modlitbě přistupovat. Uvidíme příčinu nebo důvod, proč se modlit, uvidíme postoj modlitby a uvidíme Toho, k němuž v modlitbě přistupujeme – nebeského Otce, od něhož pochází veškerý nebeský i pozemský rod.

Text kázání

Osnova kázání