Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího! Mk 1, 1-11

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího!Jako křesťané jsme povolání Pánem Ježíšem k tomu, abychom zvěstovali evangelium všem lidem. O svatém Bohu, o hříšném člověku, o soudu a trestu i o lásce a milosti Boží v Kristu Ježíši. Tak, jako to dělá Marek. Kdykoli si tedy připomínáme Ježíšovo narození během vánočních svátků, zvěstujeme celé evangelium! Nejen zprávu o narození Krista, ale i zprávu o Jeho svatém životě, o utrpení, kterým prošel, o smrti a o vzkříšení. Protože Ježíš Pravý Bůh, byl dokonalý a svatý člověk, byl bez hříchu. V Jeho ústech nebyla nalezena lest. A tak smrt nemohla udržet Krista ve své moci, protože smrt má vládu jen nad tím, kdo hřeší.

Text kázání:

 

Osnova kázání