Plnost Kristovy milosti (Ef 4,7-10)

Každý křesťan byl obdarován ke službě Kristově církvi

V našem dnešním textu je nejprve prohlášení o tom, jak Kristus obdarovává svou církev, je zde také zdůvodnění, proč to dělá a nakonec je tu vysvětlení, které směřuje k oslavě Krista, k porozumění tomu, kým je a co udělal.

Text kázání

Osnova kázání