Pevně spojeni dohromady (Ef 2,21)

Chrám, který staví sám Bůh

Bůh staví nový chrám, duchovní chrám - místo, kde přebývá On sám. Bůh je vlastníkem této stavby, Bůh je stavitelem této stavby, Bůh je obyvatelem této stavby.