Osobní povolání, osobní vztah, osobní poslušnost, osobní zodpovědnost! J 21, 17-22;

aaaBratři a sestry, nacházíme se se na úplném konci Janova evangelia. Ale není to tak, že když se jedná o poslední, závěrečná slova. Tak v nich není nic důležitého, podstatného. Vždyť víme, že veškeré Písmo, je cele vydechnuté Bohem a Jeho Duchem! V samém závěru Janova evangelia totiž dochází k velmi důležité věci. Petr se po svém trojím zapření setkává se vzkříšeným Pánem. Není to poprvé, ale při tomto setkání je Petr obnoven. Bůh bil velikého Pastýře duší kvůli nám a pro naše hříchy. Ovce se rozprchli. Učedníci byli otřeseni. A i když se již setkali se vzkříšeným Pánem, jejich otřes trval. Jako by nevěděli, co se sebou. Ačkoli měli zaslíbení, že je Pán učiní rybáři lidí, vrací se tak trochu ke starému způsobu života. Jsou jakoby bezradní. Petr nakonec jde lovit ryby a přidávají se k němu někteří další.

Text kázání: 

Otázky:

     

    Osnova kázání