Odpouštějte si navzájem (Ef 4,30-32)

Nezarmucujte Ducha III.

Duch svatý zapečetil všechny, kdo věří v Krista, pro den vykoupení. Ale dílo Ducha není jenom o budoucnosti – on v nás pracuje už nyní a kromě toho, že nás zachová až do konce, nás také posvěcuje a proměňuje Boží láskou.

Text kázání

Osnova kázání