Oddanost Bohu plodí jistotu ve zkouškách (Ž 27)

...přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou.  Židům 10:22

Osnova kázání