Obráceni od zla k živému Bohu! (1Pt 2,1-3)

Mějte touhu!

Znovuzrození člověka v Kristu je ten největší zázrak, který se může stát. Tohle znovuzrození je ale jenom začátkem. Jsme povoláni k duchovnímu růstu - a to je veliká výsada i zodpovědnost. Můžeme jít cestou, kterou šel před námi náš Pán. Je to služba i odměna zároveň. Je to taky práce a úsilí.

Osnova kázání