Nové náboženství (Lk 5,27-39)

Ježíš Kristus přišel jako světlo a ozářil nás svou velikostí a slávou své milosti. Dostali nové srdce a v Kristu s námi Bůh uzavřel smlouvu, která je nová a na rozdíl od té předchozí, je smlouvou, která nikdy nezanikne.

Text kázání

Osnova kázání