Nestyď se tedy vydávat svědectví (2Tm 1,3-8)

Timoteus zakoušel život z Boží milosti a síly a byl povolán k budování Pánovy církve - podobně jako každý Kristův učedník.