NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA NA VĚKY VĚKŮ BOŽE, AMEN!

aaaUkřižování Pána Ježíše je vrcholícím bodem lidské vzpoury, nepřátelství a války proti Bohu. Ale od počátku dějin, od pádu až ke kříži. A nyní od kříže až do druhého příchodu tato vzpoura a válka proti Stvořiteli trvá. Myšlení všech lidí, kteří kdy žili je formováno satanovou lží a jejich padlé srdce roste v převrácenosti. Pád je hrozivá spirála lidstva a jeho temného, hříchu zaprodaného, zvráceného myšlení! Jedou v tom všichni. Malí i velcí, všechny rasy i národy. Jeli jsme v tom i my.

Text kázání: 

Osnova kázání