Může být člověk dobrý? Tři kroky ukazující na plnost Ducha svatého a víry! Sk 11, 24;

aaaDobrý, dobrý, dobrý je Bůh! Dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé! Sytí celé tvorstvo. Jak před Ním může obstát člověk? Syn Adamův?  Jak před Ním můžu obstát já, když jsem z podstaty nespravedlivý a převrácený? Aplikace zjevené pravdy, že Bůh je svatý a dobrý a ty ne člověče, zní! Hledej smíření s Bohem! Se svým Stvořitelem! Neboť se blíží den soudu, kdy Bůh Stvořitel bude svatým Soudcem všem, kdo Mu vzdorují! Hledej smíření, vynalož všechnu snahu, nepřestávej, dokud dýcháš! Je-li zde někdo takový, hledej, usiluj, konej, spěchej k Bohu, ke Kristu! A když jsi křesťan, vynalož stejné úsilí na potírání hříchu v tvém životě! Bojuj vytrvale o proměnu své mysli a svého srdce! Buď udatný a rozhodného ducha. Padneš.li, znovu se zvedni a spěchej ke kříži. Tam je tvé vítězství!

  1. Jak se stane člověk „dobrým“?

 

Osnova kázání