Moudrá, dokonalá láska spěje k vyšším cílům! J 11,5-15;

Ačkoli lidé mají sklony směřovat k tomu, že sami sebe činí středem všeho dění a podléhají pokušení si myslet, že i veškeré konání Boží je tu především kvůli nim a pro ně. Pravda je jiná! Pán Ježíš na prvním místě nesleduje naši slávu, ale slávu Boha Otce! K Boží slávě je i Lazarova nemoc. Je k potvrzení, že ten, který ho vzkřísí z hrobu je zaslíbený Mesiáš poslaný od Boha. Bůh je oslaven v Kristu a k tomuto oslavení směřuje i Ježíš každým slovem i skutkem. Jeho záchranná mise je na prvním místě k Boží slávě. Naše spása je na prvním místě k Boží slávě. Náš podíl na evangeliu a naše posvěcení je na prvním místě k Boží slávě!

 

 

 

Text kázání: 

Osnova kázání